HOTLINE: 0938 813 477

Thiết kế logo - Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Yên Bái

Thể loại: THIẾT KẾ LOGO , KHÁCH HÀNG

Công ty: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

Website:  http://hhdn.yenbai.vn/

Mô tả: Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh, là cầu nối cho sự hợp tác của các doanh nghiệp và của các doanh nghiệp với chính quyền; thúc đẩy và phát triển quan hệ của các doanh nghiệp.
Dịch vụ cung cấp:
- Thiết kế logo

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Leave a message