HOTLINE: 0938 813 477 – 0938 800 550

Thiết kế profile - Công ty CIENCO 68-IIC

Thể loại: GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU

Công ty: cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 68 (CIENCO 68-IIC)

Mô tả: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 68 (CIENCO 68-IIC) tiền thân là đội kỹ thuật thi công và thí nghiệm công trình xây dựng của Công ty cổ phần công trình giao thông 68 (CIENCO68) được thành lập lại. Với sứ mệnh thực hiện chức năng đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng. VISLOGO cung cấp giải pháp thiết kế profile để giới thiệu năng lực, giới thiệu hình ảnh công ty một cách chuyên nghiệp hơn đến khách hàng và đối tác.
Dịch vụ cung cấp:
- Tư vấn biên soạn nội dung
- Thiết kế profile
- In ấn profile

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Leave a message