HOTLINE: 0938 813 477 – 0938 800 550

Thiết kế logo - Thương hiệu tinh dầu GLV

Thể loại: THIẾT KẾ LOGO

Công ty: CỔ PHẦN GLV

Website:  http://glv.vn/

Mô tả: GLV có trụ sở tại TP. HCM với tầm nhìn trở thành công ty đại chúng phát triển thịnh vượng về lĩnh vực liên quan Nông nghiệp và sứ mệnh tạo giá trị cao cho sản phẩm nông nghiệp; Mang đến "Một cuộc sống giá trị" cho mỗi người trong cộng đồng. VISLOGO sáng tạo nên logo GLV từ chính ý nghĩa này của doanh nghiệp, hình ảnh chiếc lá tượng trưng cho các sản phẩm nông nghiệp với màu xanh logo mang ý nghĩa hướng đến môi trường, cộng đồng.
Dịch vụ cung cấp:
- Thiết kế logo

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Leave a message