HOTLINE: 0938 813 477

Thiết kế bao bì yến sào Caginest

Thể loại: GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU

Công ty: Thương hiệu yến sào Caginest

Mô tả: Thương hiệu yến sào Caginest là đơn vị chuyên nuôi yến tự nhiên, sản xuất và thương mại các sản phẩm từ yến, tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi yến chuyên nghiệp.
Dịch vụ cung cấp:
- Đặt tên thương hiệu
- Thiết kế logo
- Thiết kế bao bì sản phẩm

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Leave a message