HOTLINE: 0938 813 477

Thiết kế logo, CIP - ASIA PACIFIC SEAFOOD

Thể loại: THIẾT KẾ LOGO , GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU , KHÁCH HÀNG

Công ty: ASIA PACIFIC SEAFOODS CO., LTD.

Mô tả: ASIA PACIFIC SEAFOODS đầu tư về thủy sản, làm đối tác cho các đơn vị nước ngoài cần thu mua thủy sản tại VN. Với đặc điểm làm việc chủ yếu với đối tác nước ngoài nên hình ảnh thương hiệu cần hiện đại, ấn tượng tạo được sự thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên; và mong muốn của chủ thương hiệu là biểu tượng logo có liên quan đến hình ảnh thủy sản nhưng phải cách điệu khéo léo không dùng hình ảnh quá tả thực. Từ những yêu cầu này VISLOGO đã sáng tạo một hình ảnh logo riêng biệt và thật sự đặc biệt cho thương hiệu.
Dịch vụ cung cấp:
- Thiết kế logo
- Thiết kế ấn phẩm nhận diện thương hiệu

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Leave a message